NorthStar American School – Trường liên cấp Hoa Kỳ NorthStar

Welcome to NorthStar American School – the premier online school for students aged 5-18, offers a comprehensive learning environment for today’s students!

Our mission is to provide inspired solutions for teaching and learning. We are committed to meeting the diverse needs of students and helping them to successfully complete their online K-12 programs. NAS’s programs are designed to help students of different levels of age around the world experience the US system of education virtually. Our school offers a comprehensive learning environment for students. We provide a rigorous, proven curriculum and licensed American teachers for students who seek quality international education.

Chào mừng bạn đến với trường liên cấp Hoa Kỳ NorthStar – trường trực tuyến chất lượng hàng đầu dành cho học sinh từ 5-18 tuổi, cung cấp môi trường học tập toàn diện cho học sinh ngày nay!

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp giải pháp…cho việc dạy và học. NAS cam kết đáp ứng nhu cầu của học sinh và giúp các em từ lớp 1 đến 12 có thể hoàn tất chương trình học trực tuyến của mình. Các chương trình học tại NAS đều được thiết kế phù hợp với học sinh ở mọi lứa tuổi, tạo điều kiện cho các em được trải nghiệm hệ thống giáo dục Hoa Kỳ theo hình thức trực tuyến. Là nơi cung cấp một môi trường học tập toàn diện, học sinh NAS được tiếp cận với các môn học toán, khoa học, văn học, lịch sử, nghệ thuật đúng theo chuẩn quốc tế, với đội ngũ giáo viên có chứng chỉ giảng dạy tại Mỹ và có trình độ chuyên môn cao.

Please complete all sections of this form. Vui lòng điền tất cả những thông tin trong đơn này.

An email has been sent to your registered email address containing a test code. Please check your inbox, enter the provided code into the box below, and click “Continue”. In case you didn’t receive the email with the test code, please use the following link to look up your test code
Link: Updating.........

Chúng tôi đã gửi mã bài kiểm tra đến địa chỉ email bạn đã đăng ký. Vui lòng kiểm tra email, nhập mã được cung cấp và ô bên dưới và chọn “Tiếp tục”. Trong trường hợp không nhận được email và mã code, vui lòng dùng đường dẫn bên dưới để tra cứu mã kiểm tra của bạn
Link: Updating.........