Đăng ký nhập học

image

Thủ tục đăng ký nhập học

Tất cả các học sinh đăng ký học tập tại NAS phải trải qua quy trình tuyển sinh của trường.

Mỗi năm học tại NAS có 06 kỳ tuyển sinh, vì vậy học sinh có thể nộp đơn đăng ký học vào nhiều thời điểm trong năm. Để biết thêm thông tin chi tiết về các kỳ tuyển sinh tại NAS, phụ huynh vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh của trường.

Bước 1: Nộp Hồ sơ ứng tuyển (Application Portfolio - AP)

Học sinh cần nộp Hồ sơ ứng tuyển (AP) gồm các giấy tờ cần thiết để Văn phòng Tuyển sinh đánh giá và xem xét hồ sơ của học sinh có đủ điểu kiện đáp ứng các tiêu chí tuyển sinh của trường. 

Bước 2: Đánh giá hồ sơ học sinh

Trong vòng 48 giờ kể từ khi nộp hồ sơ, Văn phòng Tuyển sinh NAS sẽ đánh giá để xác định xem AP của học sinh có đáp ứng hay chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí tuyển sinh của trường. Sau đó, Văn phòng sẽ liên hệ với học sinh để trao đổi về chương trình học tập tại NAS cũng như các vấn đề khác mà học sinh quan tâm.

Bước 3: Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Tất cả các học sinh quốc tế cần vượt qua Bài kiểm tra đầu vào tiếng Anh.

Bước 4: Thông báo trúng tuyển

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nộp Hồ sơ ứng tuyển, Văn phòng Tuyển sinh sẽ gửi thư thông báo kết quả trúng tuyển cho học sinh.

Bước 5: Nhập học và nộp học phí

Để thanh toán học phí, học sinh có thể liên hệ Phòng Tài chính của trường để biết thêm chi tiết.

Bước 6: Bắt đầu học tập

Sau khi hoàn thành  học phí, học sinh có thể truy cập vào hệ thống NAS và bắt đầu học tập.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh

Trường Liên cấp Hoa Kỳ NorthStar American School