Hỗ trợ

image
image

Nếu học sinh gặp bất cứ vấn đề gì khi sử dụng Hệ thống Học tập Trực tuyến của NAS, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Yêu cầu hệ thống 

Học sinh có thể sử dụng máy tính, laptop, máy tính bảng, Macbook hoặc iPad để truy cập vào Hệ thống học tập của chúng tôi. Một số thiết bị không có hoặc có hỗ trợ công nghệ Java hay Flash hạn chế sẽ không thể truy cập vào các khóa học trên Hệ thống. Vì vậy, để có trải nghiệm học tập tốt nhất học sinh nên sử dụng máy tính. 
Nếu có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hòm thư registrar@northstarschool.us