Chương trình Tiểu học Mỹ

image
image

Lớp K-5

Chương trình Tiểu học bắt đầu từ cấp học tiền tiều học (preschool) tới lớp 5 với các môn học chính, nghệ thuật, thể chất. Mỗi môn học đều có sự kết hợp phong phú các hoạt động học tập khác nhau nhằm kích thích trí tò mò và thúc đẩy niềm yêu thích học tập của học sinh.