Chương trình Tiểu học Mỹ

image
image

Lớp K-5

Chương trình cấp Tiểu học tại NAS áp dụng khung chương trình học tập theo mô hình dự án theo chuẩn đào tạo tiểu học Hoa Kỳ. Chương trình Tiểu học bao gồm cấp học tiền tiều học (preschool) tới lớp 5 với các môn học chính, nghệ thuật, thể chất. Trong mỗi môn học đều có sự kết hợp nhiều hoạt động học tập khác nhau nhằm kích thích trí tò mò và thúc đẩy niềm yêu thích học tập của học sinh.