Chương trình Trung học cơ sở Mỹ

image
image

Lớp 6-8

Chương trình giảng dạy trung học cơ sở của NAS dành cho lớp 6-8 là tổng hòa của học tập học thuật tiêu chuẩn kết hợp hình thức học tập nghiên cứu. Học sinh có thể tham gia tất cả các khóa học mong muốn trong tổng số hơn 500 khóa học bao gồm các môn học chính, các môn nâng cao, môn tự chọn, Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) và các ngôn ngữ thứ hai (ngoài tiếng Anh) tại NAS.

Nội dung chi tiết các môn học cấp Trung học cơ sở